Sıkça Sorulan Sorular

Uzaktan eğitim öğrencisi örgün sisteme yatay geçiş yapabilir mi?
24 Nisan 2010 tarihinde resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e göre açık veya uzaktan öğretim öğrencileri artık örgün öğretim programlarına geçiş yapabilecek.
Önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin 6.Maddesine şöyle denildi:
“Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.”
Buna göre açık veya uzaktan öğretim öğrencileri, diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarının yanı sıra örgün öğretim programlarına da geçiş yapabilecek.

Programlara kayıt yaptırmak için gereken taban puan nasıl belirlenecek?
Merkezimiz 2009-2010 öğretim yılı ilk öğrenci kaydını gerçekleştirdiği için henüz taban puan belirlenememiştir. Başvuracakları programlar için ÖSYM tarafından belirlenen gerekli taban puanı alanlar başvuru yapabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile uzaktan eğitime öğrenci alınacak mı?
2010-2011 öğretim yılı içerisinde DGS ile öğrenci alınmayacaktır.

Kayıt için ÖSYM sınavlarına girmek zorunlu mu?
Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için ÖSYM sınavlarına girmek ve yeterli taban puanı almak gereklidir.

Başvuru koşulları nedir?
Tüm başvuru koşulları ÖSYS yerleştirme kılavuzunda yer alacaktır.

Uzaktan eğitim öğrencisi örgün sistemde derslere katılabilir mi?
Uzaktan eğitim öğrencileri sanal sınıf uygulamaları dışında örgün sistemden ders alamaz.

Uzaktan eğitim yolu ile alınan diploma ile örgün eğitimle alınan diplomada ve statüde bir fark olacak mı?
Uzaktan eğitim diploması ile örgün eğitim diploması arasında herhangi bir statü farkı bulunmamaktadır.

Uzaktan eğitim öğrencisi İstanbul Üniversitesi’nin etkinliklerine katılabilir mi?
Belirli kontenjanlar dâhilinde katılabilir. Bu etkinliklerden haberdar olmak için web sitemizde yayınlanan güncel duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.

13/01/2012
94615 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00