Faaliyetler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20 Ağustos 2009  tarihinde kurulmuş ve 2009-2010 döneminde eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

İLK DÖNEM ETKİNLİKLERİ

• Dersler zamanında başlatılmıştır.
• Tüm öğretim üyelerine hızlandırılmış eğitimlerle öğretim teknolojiler uygulamalı olarak öğretilmiştir.
•  Bütün derslerin text metin olarak 14 haftalık ders içeriği asenkron olarak öğrencilere eğitim haftası sırasına göre sunulmuştur.
• Her dersin en az haftada bir saat canlı dersi yapılmıştır.
• Canlı derslerde öğrenci ve öğretim üyesinin senkron etkileşimi ve sınıf ortamı yakalanmıştır.
• Uygulamalı dersler için yapılan video çekimleri ile eğitim içeriği zenginleştirilmiştir.
• Tüm canlı dersler kayda alınarak asenkron eğitim materyali olarak öğrencilere sunulmuştur.
• Birçok dersin anlatımları spikerler veya öğretim üyeleri tarafında çekilmiş ve öğrencilere asenkron anlatım materyali olarak sunulmuştur.
• Öğrencilerle mail hattı kurulmuş ve merkezimizin telefonları aracılığı ile de her türlü destek hizmeti canlı olarak verilmiştir.
Sınavlar
• Merkezimiz 1 Ön Lisans, 6 Lisans programıyla (İktisat, İşletme, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu) hizmet sunmakta olup, YÖK Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak Vize Sınavları On-line olarak yapılmıştır.
• Değerlendirme sonuçları, sınavı takip eden yedi gün içerisinde ilan edilmiştir.
• Final sınavı ve bütünleme sınavı ise gözetimli olarak yapılmış, değerlendirme sonuçları sınavın uygulanmasını takip eden 3 gün içerisinde ilan edilmiştir.
Döner Sermaye Yapılanması
Hizmet üretimine dayalı kredi toplama sistemini getiren “İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Hizmetleri Telif Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ve yönergesi ile yapılan her türlü hizmet tanımlanmış ve ücretlendirilmiştir.  Hizmetler aylık olarak değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu hak edilen ücret takip eden ayın ilk 14 iş günü içerisinde ödenmektedir.

İKİNCİ DÖNEM ETKİNLİKLERİ

• İlk dönemin tecrübesi ile artık otomatize olan çalışmalarımız daha başarılı şekilde yürütülmektedir.
• Halen yürütülmekte olan programların ders içerikleri zenginleştirip etkileşimli ders için sanal sınıf ders uygulamalarında tartışma ve soru cevap linkleri daha aktif olarak kullanılmaktadır.

2010-2011 RAPORU

KURUMSAL YAPILANMA

• Halen yürütülmekte olan programların bağlı bulunduğu fakültelerin öğretim üyelerinden oluşturulmuş yönetim kurulu ve görev dağılımı yapılmıştır.
• Yeni açılacak programların içeriklerinin önceden hazırlanmasına başlanmıştır.
• Kitap okuma ve ekran okuyucu program hizmetlerinin sisteme dâhil edilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
• Engelli öğrenciler için sistemin yeniden düzenlenmesi yapılmaktadır.

ESKİ İÇERİKLERİN DİZAYNI
Kullanılmış içeriklerin ilgili dersin hocası, teknik ekip, stüdyo ekibi ve içerik düzenleme ekibi ile birlikte gözden geçirilmesi ve animasyon, ses ve görüntü kayıt hizmetlerinin yürütülmesine başlanmıştır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ YAPILANMASI

• Öğrencilerin her an ulaşabileceği ve hizmet alabileceği öğrenci işleri birimi kurulmuştur.
• Görevli personellerin görev tanımlarının belirlenmesi ve ihtiyacı karşılayacak yeterli kişi sağlanması ile öğrenci işleri için çağrı merkezi tasarlanmıştır.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Uzaktan eğitime bağlı veya başka nedenlere ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek ücretsiz mini kursların düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
• Öğrenciler için sosyal etkileşim ve uygulama geliştirme programları kurgulanmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ
• “Call Center” tarzı elektronik cevap ve canlı operatör yapılanması ile çağrı merkezimiz iş günlerinde 08.00 – 22.00 arası hizmet verecektir.
• Elektronik haberleşme yoluyla sürekli ileti cevaplama ve teknik destek merkezimiz hizmet verecektir.
• Facebook, Twitter, Google Buzz, Yahoogroup ve her türlü sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile sanal ağımız oluşturulmaktadır.

İÇERİK TASARIM GRUBU

• Yürütülmekte ve açılacak programların ders içeriklerinin gözden geçirilerek,  örnek olay, animasyon, senaryo, sözlük, kısaltma rehberi v.s. çalışmalarının çerçevesi belirlenerek yürütülmektedir.
• Yeni dönemde tüm asenkron içeriklerimiz etkileşimli ve animatif senaryolarla tasarlanmaktadır.

SINAV VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

• Soru bankamız oluşturulmuş ve sınavlar için ilk alt yapı tamamlanmıştır.
• Ölçme değerlendirme birimimiz tanımlanmış ve tüm sorular yeniden gözden geçirilmektedir.
• Online sınav ve gözetimli sınavlar için teknik alt yapılar tamamlanmıştır.
• Tüm sınav sonuçları ve geçme kriterleri tablolar halinde oluşturulup ilgili ders sorumlusuna sunulup onaylandıktan sonra ilan edilmiştir.
• Sınav soruları ve cevaplanma frekansları ilgili hocanın onayına sunulduktan sonra değerlendirmeye alınmıştır.

2010-2011 DÖNEMİNDE YENİ AÇILACAK PROGRAMLAR

Fakülte-Yüksekokul-Enstitü Programın Adı Program türü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön Lisans
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans
İktisat Fakültesi Maliye Lisans
İktisat Fakültesi Ekonometri Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sermaye Piyasa Uzmanlığı Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Ekonometri Yüksek Lisans

Ayrıca 2010-2011 döneminde İlahiyat, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Tarih, Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programları ile Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programının açılması için de çalışmalar devam etmektedir.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

• Uzaktan eğitim yapan ulusal kurumlarla koordineli çalışmalar yapılmaktadır.
• Uzaktan eğitim veren uluslar arası kurumlarla görüşmeler yapılmış ortak program açma hazırlıklarına başlanmıştır.
• Özel sektör ve diğer meslek kuruluşları ile informal eğitim ve sertifika programları için görüşmeler devam etmektedir.
• Üniversitemiz içinde diğer eğitim bölümleri ile görüşmeler yapılarak uzaktan eğitim ve öğretim teknolojileri kültürü üniversitemiz içinde yaygınlaştırılmaktadır.

SOSYAL ETKİNLİKLER

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin İstanbul Üniversitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine katılabilmeleri sağlanmıştır.

Bu kapsamda;

-İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri ilk olarak Prof. Ramiz ASLANOV onuruna düzenlenen Bahar Konseri’ne katılmıştır. Şef Prof. Ramiz Melik ASLANOV’un yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından 30 Nisan Cuma günü verilen konser, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere 18 İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi katılmıştır.

-İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nün 7 Mayıs 2010 Cuma günü Rektörlük Binası Mavi Salon’da sunduğu Leyla Gencer’i Anma Konseri’ne 17 İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi katılmıştır.

Ayrıca;
İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli tarafından 18-19 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek Çanakkale Şehitlik alanlarına ziyaret programına 6 İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisinin katılımı için gerekli duyuru öğrencilere yapılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda ziyarete gidecek 6 öğrenci belirlenecektir.
10-16 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Şenliği kapsamındaki etkinliklere katılmak isteyen İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri için gerekli duyuru öğrencilere yapılmıştır.

13/01/2012
18257 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00