Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı – Enformatik

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans (Tezli) Programımıza 2011-12 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alınacaktır.

Genel Bilgi

2010- 11 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde ilk defa öğrenci almaya başlayan Enformatik Uzaktan Eğitim Yüksek lisans programı 24 kredilik ders yükü, seminer dersi ve tez aşamalarından oluşmaktadır. Program İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu nedenle Öğrenci işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsü aracılığı ile yapılmaktadır.   Eğitimler, İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ISUZEM)nin alt yapısı ile iş birliği içerisinde koordine edilmektedir.

Bölümümüzde Üniversitemizin farklı birimlerinden alanında uzman öğretim üye ve yardımcıları görevlendirme ile  ders vermektedir.

Başvuru Bilgileri

Başvuru için İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen koşullar geçerlidir (http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yonetmelikler/LisansustuEgitimOgretim_Yonetmeligi.html ). Bu koşullara İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sitesi Sıkça Sorulan Sorular kısmında yer alan Lisansüstü Programlarımıza Öğrenci Kabulünde Gerekli Koşullar başlığından erişilebilir :  http://fbe.istanbul.edu.tr/V2/one.php?one=sss

Başvurular, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne doğrudan yapılmalıdır. Başvuru Tarihleri için;  http://fbe.istanbul.edu.tr  web sitesini ziyaret ediniz

Kontenjan

2011- 12 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için 25 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Ödeme Bilgileri

Eğitim ücreti her dönem için; 3.000 TL  + Harç Ücreti (İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 19.08.2010 tarih 59 sayılı kararı)’ dir. Ders ve tez aşamasında aynı ücret ödenmektedir. Ödemelerin yapılacağı hesap bilgisi daha sonra ilan edilecektir.

Akademik Takvim

2011-2012 Eğitim öğretim yılı akademik takvimi; http://www.istanbul.edu.tr/oidb/akademiktakvim/Lisansustu/2011-2012_lisansustu_akademiktakvimi.pdf

Eğitim Kadrosu

Bölümümüzde görevli akademik ve idari personel; http://enformatik.istanbul.edu.tr/tr/ogretimElemanlari.htm

İletişim

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, http://enformatik.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, http://fbe.istanbul.edu.tr

Ders Programları
Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Sistem Analizi ve TasarımıDoç. Dr. Sevinç Gülseçen3
Veri Tabanı SistemleriYrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis3
SeminerDoç. Dr. Sevinç Gülseçen0
Seçmeli Dersler
Bilişim Sistemlerine GirişYrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis3
Yapısal ProgramlamaDoç. Dr. Sevinç Gülseçen3
Bilgisayar Programlarının fikri mülkiyet hukukunda korunmasıDoç. Dr. Mustafa Aksu3
Yazılım Mühendisliğine GirişYrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis3
Bilimsel Araştırma TeknikleriYrd. Doç. Dr. Fatih Gürsul3

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
İnternet Tabanlı Uygulama GeliştirmeYrd. Doç. Dr. Fatih Gürsul3
Yönetim Bilişim SistemleriYrd. Doç. Dr. Fatih Gürsul3
SeminerDoç. Dr. Sevinç Gülseçen0
Seçmeli Dersler
Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis 3
Bilgi İletişim ve Bilgisayar AğlarıYrd. Doç. Dr. Hulusi Gülseçen2
e-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları Doç. Dr. Selim Yazıcı3
İleri İstatistiksel Yöntemler Ve Veri AnaliziYrd. Doç. Dr. Fatih Gürsul3

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Uzmanlık Alan Eğitimi Tez danışmanlığı üstlenen tüm öğretim üyeleri3

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Uzmanlık Alan Eğitimi Tez danışmanlığı üstlenen tüm öğretim üyeleri3

Ders İçerikleri
Dersin AdıDersin İçeriği
Veri Tabanı Sistemleri Bu ders kapsamında, Veri tabanı ile ilgili temel tanımlar. Veri tabanı modelleri: ilişkisel, hiyerarşik, ağ. MS-Access ilişkisel veritabanı programı, Access nesneleri: tablo, kuyruk, form, rapor, makro, modül. Temel SQL Komutları, sorgulamalar: seçme, çapraz, hareket konuları işlenecektir.
Sistem Analizi ve TasarımıBu ders kapsamında, Bilgi sistemi geliştirmenin yaşam döngüsü, Bilgi sistemleri ile yönetiminin ilişkisi, Bilgi sistemi geliştirme projelerinin yönetimi, Sistem analizi: başlangıç araştırma ve incelemeleri, Sistem tasarımı aşamaları: genel tasarım (giriş-çıkış, dosyalar ve veritabanları, programlar ve prosedürler), Gerçekleştirme ve gözden geçirme konuları işlenecektir.
SeminerBu ders kapsamında, seminer hazırlama ve verme süreci ile ilgili bilgiler öğrencilere aktarılmakta ve bir seminer hazırlayıp sunmaları sağlanmaktadır.
Bilişim Sistemlerine GirişBu ders kapsamında, Bilgi İşlem Nedir: veri (data) ve bilgi (information) kavramları. Bilgisayar Nedir? Bilgisayar Sistemleri. Bilgisayar Donanımı bileşenleri: giriş birimleri, MİB, çıkış birimleri, yardımcı bellek birimleri. Bilgisayar Yazılımı: işletim sistemleri (MS-DOS, Windows, Unix/Linux). Uygulama yazılımları (kelime işlem, hesap tablosu ve grafik, veri tabanı, sunu hazırlama vb.) konuları işlenecektir.
Yapısal ProgramlamaBu ders kapsamında, Bilgisayar programlamaya giriş. Algoritma. Yapısal programlamada program akış denetimi: sıra, seçim, yineleme, soyutlama, yukarıdan aşağıya tasarım yapıları. Bilgisayarda bilginin organizasyonu: Değişkenler ve sabitler. Bilgi dosyaları ve organizasyonu, Program dosyaları. C programlama diline giriş. C dilinin komutları. Önişlemciye yönelik bildirimler ve başlık dosyaları. Fonksiyonlar. Diziler. Yapılar (structures). İşaretçiler (pointers). İleri bilgi giriş-çıkış komutları (dosyalar) konuları işlenecektir.
Bilgisayar Programlarının fikri mülkiyet hukukunda korunmasıFikir ve sanat ürünlerinin korunmasına yönelmiş fikir ve sanat eserleri hukukunda ve buluşçu faaliyetlerin korunmasını hedefleyen patent hukukunda bilgisayar programlarına ilişkin düzenlemeler. Bu iki alandaki hukuki sorunlar. Bilgisayar programları eser midir? Eser olarak korunmaları nasıldır? Eser sahibi kimdir? Hakları nelerdir? Bilgisayar programları buluş niteliğine sahip midir? Bunlar patent ile korunabilir mi? Bu ve benzeri sorunlar uygulamadaki sorunlar da dikkate alınarak işlenecektir.
Yazılım Mühendisliğine Giriş

Bu ders kapsamında, Yazılım Ürünü ve Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Yaşam Döngüsü (Software Life Cycle) ve Yazılım Geliştirme Süreci Modelleri, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Gereksinim Analizi ve Spesifikasyonu, İşlevsel Modelleme ve Bilgi Akışı (Veri Akış Diyagramları), Yazılım Tasarım Kavramları (Soyutlama, Modülarite, Kontrol Hiyerarşisi), Yazılım Tasarım Yöntemleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Yazılım Bakımı (Maintenance), CASE Teknolojisi konuları işlenecektir.
Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bu ders kapsamında, Bilim'in tanımı, Bilimsel yöntem'in tanımı, Değişken' in tanımı, Değişken türleri, Bilimsel Araştırma Modelleri, Tarama Modelleri, Deneme Modelleri, Evren ve Örneklem, Veri toplama teknikleri, Verilerin çözümü ve yorumlanması, Bilgisayar destekli veri analizi (SPSS 13.00), Verilerin bilgisayar destekli analizi için ilgili tekniklerin kullanılması (Yüzde ve frekans tabloları, grafikler, ilişkisiz grup t testi, tek boyutlu varyans analizi (ANOVA), ki-kare, ilişkili grup t testi, Mann Whitney testi , Kruskal Wallis testi , Wilcoxon testi, v.d.) konuları işlenecektir.

Dersin AdıDersin İçeriği
İnternet Tabanlı Uygulama GeliştirmeBu ders kapsamında, örnek internet tabanlı uygulamalar, Internet uygulamaları tasarımına giriş, Dinamik içerik yaratma, görsel ve ağ tasarım ilkeleri, script dilleri, ağ için veritabanı geliştirme, Ağ sunucu yönetimi ve güvenlik konuları, Bir internet tabanlı programlama dili ile uygulama konuları işlenecektir.
Yönetim Bilişim SistemleriBu ders kapsamında, Yönetim Bilişim Sistemi nedir? Karar Destek Sistemleri desteğinde karar verme ve yönetim, Karar verme ve bilişim sistemleri, İş dünyasındaki Bilgi Teknolojisi tabanlı değişimler ve yeniden yapılanmaya etkileri, Bilişim sistemi geliştirme yöntemleri ve etkileri; bilişim sistemi oluşturmada "Yapısal" yöntem, Internet-tabanlı Yönetim Bilişim Sistemi olarak e-iş konuları işlenecektir.
SeminerBu ders kapsamında, seminer hazırlama ve verme süreci ile ilgili bilgiler öğrencilere aktarılmakta ve bir seminer hazırlayıp sunmaları sağlanmaktadır.
Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler Bu ders kapsamında, Yapısal programa ile nesne tabanlı programlamanın karşılaştırılması, Nesne, sınıf, kalıtım kavramları, UML metodolojisi ve bir nesne-tabanlı programlama dili ile uygulama geliştirme konuları işlenecektir.
Bilgi İletişim ve Bilgisayar AğlarıBu ders kapsamında, Bilgisayar ağlarının temelleri ve mimarisi, Ağ işletim sistemleri, Bilgisayar ağları ve kullanıcılar, Yerel bilgisayar ağları yönetimi, Elektronik posta, bilgisayar konferansı, uzaktan eğitim ve bunların eğitimdeki uygulamaları konuları işlenecektir.
e-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları Bu ders kapsamında, Öğrenmede yeni yaklaşımlar, e-öğrenme felsefesi ve gelişim süreci, kullanıcılar ve iş dünyası için fırsatlar, e-Öğrenme - eğitim ve geliştirme ilişkisi, bilgi yönetimi ve e-Öğrenme, e-Öğrenmede kurumsal altyapı, e-Öğrenme stratejisinin oluşturulması, e-Öğrenme modelleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), e-Öğrenme projesi oluşturma, yatırım süreci ve maliyet analizi, e-Öğrenme projelerinin değerlendirilmesi, e-Öğrenmenin geleceği, sektörel uygulamalar konuları işlenecektir.
İleri İstatistiksel Yöntemler Ve Veri AnaliziTek yönlü varyans analizi , iki veya daha çok yönlü varyans analizi, regresyon, korelasyon, çoklu regresyon, non-parametrik istatistikler, ki kare dağılımı. Bu dersin amacı öğrencilerin söz konusu istatistiksel teknikleri kavramaları ve bir istatististik yazılımı olan SPSS

Dersin AdıDersin İçeriği
Uzmanlık Alan Eğitimi (Yüksek Lisans Tezi)Tez aşamasına gelen her bir öğrenci ve danışmanlığını üstlenen öğretim üyesi tarafından, öğrenciye özel olarak belirlenecektir.

Dersin AdıDersin İçeriği
Uzmanlık Alan Eğitimi (Yüksek Lisans Tezi)Tez aşamasına gelen her bir öğrenci ve danışmanlığını üstlenen öğretim üyesi tarafından, öğrenciye özel olarak belirlenecektir.

03/03/2012
39958 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00