Uzaktan Eğitim Lisans Programı – Halkla İlişkiler

Hazırlık aşamasındadır.

Ders Programları

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IProf.Dr.Mustafa Toktamış ATEŞ2
Davranış BilimleriYrd.Doç.Dr.Yıldız Dilek ERTÜRK3
Güzel SanatlarOkutman Hidayet ARSLAN3
Hukukun Temel KavramlarıYrd.Doç.Dr. Bilgehan ÇETİNER3
İletişim Süreçleri ve ModelleriYrd.Doç.Dr.Habibe ÖNGÖREN3
İletişim TarihiDoç.Dr.Nilüfer PEMBECİOĞLU3
Siyaset BilimiDoç.Dr.Emine YAVAŞGEL3
Türk Dili IOkt. Ekrem DEMİR2
Yabancı Dil I (İngilizce)Okt. Zehra Ece KAYRAK2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIProf.Dr.Mustafa Toktamış ATEŞ
Kitle İletişim KuramlarıDoç.Dr.Veli POLAT
Güzel Sanatlar IIAkın TUNCER
Siyasal Düşünceler TarihiYrd.Doç.Dr. Bilgehan ÇETİNER
İletişim SosyolojisiDoç. Dr. Seda MENGÜ
Temel İletişim BecerileriDoç.Dr. Ece KARADOĞAN
Genel EkonomiProf.Dr. Mithat DİNÇER
Türk Dili IIUğur GÜRSÜ
Yabancı Dil II (İngilizce)Okt. Zehra Ece KAYRAK

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Sosyal PsikolojiYard. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Medya EtiğiDoç.Dr. Vedat Demir
Halkla İlişkiler IIProf. Dr. Aydemir Okay
Araştırma YöntemleriDoç.Dr. Ece Karadoğan Doruk
Reklam İletişimiProf.Dr. Mete Çamdereli
Reklamda Metin YazarlığıDoç.Dr. Seda Çakar Mengü
Marka İletişimiProf.Dr. Mete Çamdereli
Anayasa HukukuDoç.Dr. Hüseyin Özcan

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Sosyal PsikolojiYard. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Medya EtiğiDoç.Dr. Vedat Demir
Halkla İlişkiler IIProf. Dr. Aydemir Okay
Araştırma YöntemleriDoç.Dr. Ece Karadoğan Doruk
Reklam İletişimiProf.Dr. Mete Çamdereli
Reklamda Metin YazarlığıDoç.Dr. Seda Çakar Mengü
Marka İletişimiProf.Dr. Mete Çamdereli
Anayasa HukukuDoç.Dr. Hüseyin Özcan

Ders İçerikleriDersin AdıDersin İçeriği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Davranış Bilimleri

Dersin temel amacı, insan davranışlarının altında yatan nedenleri, psikoloji, sosyoloji antropojoji bilimlerinin ışığında felsefik bir boyutla gözden geçirmek ve insan davranışını anlamada bir temel giriş bilgisi oluşturmaktır.
Güzel Sanatlar I
Hukukun Temel Kavramları
İletişim Süreçleri ve ModelleriTarihsel gelişim çerçevesinde, ortaya çıkan iletişim kuramları ele alınarak, farklı süreçler içerisinde gelişen modeller karşılaştırılmaktadır.
İletişim Tarihi
Siyaset Bilimi

Siyaset biliminin temel kavramları, siyasal sistemlerin gelişimi ve sınıflandırması, demokrasinin tarifi, siyasal sistemlerin tarihsel gelişimi, kamusal alan, kamusallığın gelişimi, seçim sistemleri, modernite içinde siyasal yapılanma, aydınlanmacılık ile oluşan ulusal devlet, kapitalist siyasal yapı, sosyalist siyasal yapı v ideoloji bu ders kapsamında ele alınan başlıca konulardır.
Türk Dili I
Yabancı Dil I (İngilizce)

Dersin AdıDersin İçeriği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Genel Ekonomi
Güzel Sanatlar II
İletişim Sosyolojisi
Kitle İletişim KuramlarıKitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitle psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Frankfurt okulu, kamusal alan, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olguların incelendiği bu derste, kitle iletişim modelleri, iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması ve televizyonun toplumsal etkileri üzerinde de durulmaktadır.
Kültürel AntropolojiBu dersin amacı; insanlığı en yalın ve en doğal haliyle ele alan , yaşadığı dönem ve içinde yaşadığı kültür her ne olursa olsun insanı bütünsel olarak ve hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın değerlendiren kültürel antropolojinin ilkeleri ve süreçleri hakkında öğrencilere giriş niteliğinde bilgiler sunmaktır.
Siyasal Düşünceler TarihiBirinci dönem görülen Siyaset Bilim dersinin devami niteliğindedir. Siyaset biliminin temel kavramları, siyasal sistemlerin gelşimi ve sınıflandırması, demokrasinin tarifi, siyasal sistemlerin tarihsel gelişimi, kamusal alan, kamusallığın gelişimi, seçim sistemleri, modernite içinde siyasal yapılanma, aydınlanmacılık ile oluşan ulusal devlet, kapitalist siyasal yapı, sosyalist siyasal yapı ve ideoloji bu derste işlenecek başlıca konulardır.
Türk Dili II
Yabancı Dil II (İngilizce)

30/01/2012
27703 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00