Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programı – İlitam

PROGRAMIN AMACI:
Programın temel amacı, İlahiyat Önlisans derecesine sahip kişilerin, İlahiyat Lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede;

  1. Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlama,
  2. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam imkânları ve Üniversitemizin uzaktan eğitim konusundaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunma ve ülkemizde eğitim etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  3. İlahiyat alanına yönelik objektif bilgilenmeyi sağlamak, dini temel kaynaklarından hareketle öğretmek, dinin öğrenilip anlaşılması konusunda istekli olanlara akademik duyarlılık ve yöntem kazandırma,
  4. Programın uygulanması ile dini yüksek öğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yüksek öğretimin gelişmesi
  5. Diğer yüksek öğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  6. Programa katılan öğrencilere, ilahiyat ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri ilâhiyat lisansı düzeyinde çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususları birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ders Programları

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Kur’an Okuma ve Tecvid -I Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alemdar2
Arapça IDoç.Dr. Abdurrahman Özdemir4
Fıkıh UsülüYrd. Doç. Dr. Abdüsselam Arı2
Sistematik KelamProf. Dr. Ömer Aydın
Yrd. Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
4
MantıkDoç. Dr. Ömer Mahir Alper2
Osmanlı TürkçesiProf. Dr. Tahsin Özcan2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Kur’an Okuma ve Tecvid-II2
Arapça-IIYrd. Doç. Dr. D. Ali Türkmen4
İslam Hukuku-I2
İslam Ahlak FelsefesiProf. Dr. Ömer Aydın
Yrd. Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
2
Felsefe TarihiDoç. Dr. Ömer Mahir Alper4
İslam Tarihi -IProf. Dr. Tahsin Özcan2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Kur’an Okuma ve Tecvid-III2
Tefsir Metinleri -I2
İslam Hukuku -II4
İslam Felsefesi4
Hadis Metinleri -I2
İslam Tarihi -II2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Kur’an Okuma ve Tecvid-IV2
Hadis Metinleri -II2
Tefsir Metinleri -II2
Din Felsefesi4
Tasavvuf2
Dinler Tarihi4

31/01/2012
87632 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00