Uzaktan Eğitim Önlisans Programı – Bankacılık ve Sigortacılık

PROGRAMIN AMACI

İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1986 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte ve halen 7 programda eğitim yapmaktadır. Bu Programların 4’ünde (Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ağırlama Hizmetleri) hem örgün hem ikinci eğitim yapılmaktadır. İktisadi ve sosyal olarak gelişmemiz yeni iş dallarının kurulma eğilimini artırırken, nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da zamanla artmaktadır. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla yeni yapılanma içerisinde Meslek Yüksekokulları yer almaktadır. Meslek Yüksekokulları “Mesleki Formasyon” kazandırarak, mesleki bilgilerle donatılmış kişilerin iş hayatına uyumunu kolaylaştırmaktadır. Yaz dönemi uygulamalı eğitim(staj) ile teorik bilgilerin pekiştirilmesi ise mesleki formasyonun oluşumunda etkili rol oynamaktadır. Programın amacı mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencilerimizi ilgili sektörlere meslek elemanı olarak kazandırabilmektir. Bu çerçevede;

  1. Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlama,
  2. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun akademik kadrosu ile sektörün konusunda uzman deneyimli eğitimcilerinden oluşan öğretim kadrosunun sahip olduğu iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam imkânları ve üniversitemizin uzaktan eğitim konusundaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunma ve ülkemizde eğitim etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  3. Bankacılık, Sigortacılık ve Finans Sektörü ile Dış Ticaret faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip bilgili, deneyimli, konusunda uzman meslek elemanları kazandırmak,
  4. Diğer sektör temsilcileri ile organik bağ oluşturarak, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  5. Programa katılan öğrenciler ön lisans programlarında sektörel bazda almış oldukları bilgileri geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilerek sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilme, sektörün ihtiyacı olan ara insan gücünü oluşturabilme. hususları birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ders Programları

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
Türk Dili I2
Yabancı Dil I2
*Güzel Sanatlar I1
*Beden Eğitimi I1
Mikro İktisatProf. Dr. Mithat Zeki DİNÇER2
İşletmeGüner ÇÖL2
MuhasebeÖğr. Gör. Bağan GİDERSOY3
MatematikOkt. Teoman GÜLSEVER2
Temel Hukuk2
Bilgisayar IYrd. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI3
Güzel Konuşma ve YazmaEmin BAYKIRKIK2
Bankacılığa GirişNuri GÜZVELİ3
Sigortacılığa GirişAyşe MERMER3

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
Türk Dili II2
Yabancı Dil II2
*Güzel Sanatlar II1
**Afet KültürüDoç. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ2
**Şehir ve Kültür – İstanbulAhmet Kal'a2
*Beden Eğitimi II1
Mikro İktisatYrd. Doç. Dr. Nuran ÇAKIR YILDIZ2
Banka SigortacılığıMurat Gezgin2
Finans MatematiğiDr. Metin DEMİRAY2
Bilgisayar IIYrd. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI3
Borçlar Hukuku2
Davranış BilimleriDoç. Dr. Dilek Yıldız ERTÜRK2
Temel Bankacılık HizmetleriUfuk UYSAL3
Görünmeyen İşlemlerMehmet Sedat BAYRAKÇI2
Temel Kredi Bilgileri
Ozan KEÇELİ2
İş Yeri Uygulaması IMine Kırbaşlı2

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
İstatistikDr. Metin Demiray2
Ticaret HukukuYrd. Doç. Dr. İrfan Akın2
İnsan İlişkileri ve İletişim YöntemleriDoç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk2
Banka MuhasebesiUfuk Uysal2
Dış Ticaret İşlemleriFethullah AÇIL3
Hizmet Pazarlaması
Şeref KASAR2
Kredi Taleplerinin DeğerlendirilmesiSalih Zeki Kutlu3
Mesleki Yabancı Dil IDr. Selma Öner3
Nakliyat SigortalarıAyşe Mermer2
Hayat Sigortaları (Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık)Elvan ATALAY2
Kaza ve Sorumluluk SigortalarıAyşe MERMER2
Yangın ve Mühendislik Sigortaları
Murat Gezgin3

Dersin AdıDersi Veren Öğretim Üyesinin AdıDersin Kredisi
Zorunlu Dersler
Sermaye Piyasaları ve Yatırım AraçlarıYrd. Doç. Dr. Mehmet Hakan SAĞLAM2
Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Cengiz KILIÇ2
Yönlendirilmiş ÇalışmaYrd. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI2
Yabancı Para KredileriOzan KEÇELİ2
Dış Ticaretin FinansmanıMehmet Sedat Bayrakcı2
Bankalarda Fon YönetimiFethullah AÇIL2
Bireysel BankacılıkAyhan ŞAHİN2
Bankalarda Risk YönetimiNuri GÜZVELİ
Mesleki Yabancı Dil IISema Öner3
Hasar YönetimiDr. Hakan Özcan2
Sigorta MuhasebesiDr. Murat Mustafaoğlu2
Reasürans UygulamalarıAyşe Mermer2
Sigortacılıkta Risk YönetimiFaruk ÖMRÜUZAK2
İş Yeri Uygulaması IIYrd. Doç. Dr. Minire KIRBAŞLI

Araş. Gör. Selma ÖNER
2
Tarım SigortalarıTanfer DİNLER2

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren 1. ve 2. sınıflara uygulanacaktır.

* Ortak seçimlik dersler. Söz konusu iki dersten sadece biri seçilebilir.
** Ortak seçimlik dersler. Söz konusu iki dersten sadece biri seçilebilir.
***1. grup seçimlik dersleri tercih edenler, 2. grup seçimlik dersleri tercih edemez. 2. grup seçimlik dersleri tercih edenler, 1. grup seçimlik dersleri tercih edemez. Öğrenci III. yarıyılda hangi grup seçimlik dersleri tercih etti ise, IV. yarıyılda da aynı grup derslerin devamını almak zorundadır.

31/01/2012
14992 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00