İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Hakkında

1. Örgün öğretim ve ikinci öğretimde bir öğretici tarafından anlatılan dersin öğrenciye sunumu için –kullanılması durumunda- slide makinası, perde, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi maliyeti düşük teknolojiler yeterlidir. Buna karşılık “Uzaktan Eğitim Programları”nda çok kapsamlı ve üniversitelerin standart yapılanmasında mevcut olmayan hizmetler verilmesi gerekmektedir.

2. Uzaktan Eğitim sürecinde öğreticiler için kurumların ek giderleri olmaktadır. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde ders vermek için normal mesaileri dışında yoğun şekilde ek çalışma yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte insan kaynağı maliyeti sadece öğretim elemanının ek mesaisi ile sınırlı değildir. Örneğin ikinci öğretimde öğretim elemanının yanısıra bir kaç personelin fazla mesai ücretleri sözkonusu iken, uzaktan eğitimde arka planda sayısı onları bulan personel, pahalı teknolojik altyapı ve yüksek giderli bir maliyet söz konusudur.

3. Uzaktan Eğitim sistemlerinin küçük ve güvensiz uygulamalarla -yedekleme, depolama, tasarım, prodüksiyon, özgün içerik hizmetleri verilmeden- bile ciddi maliyeti vardır.

4. Eğitim faaliyetlerini normal eğitimle değil de uzaktan gerçekleştirme imkânı öğrencilere sunulmuş bir fırsattır ve bu fırsatın da kurumlara ciddi ek maliyeti vardır. Bu maliyet zaman ve mekandan bağımsız, esnek, ancak pahalı teknolojik altyapı gerektiren bir öğretimin bedelidir.

5. Program sayısı ve içerik sayısı arttıkça maliyetler toplu olarak artmakta, bu durumda daha yüksek seviyede yazılım ve sistemler gerektirmektedir.

6. Verilen hizmetler ve sunulan teknik imkanlarla ortaya çıkan ciddi ek maliyet uzaktan eğitimin kendi bütçesiyle karşılanamamaktadır.

7. Uzaktan Eğitimde materyal ücreti alınması BAKANLAR KURULU Kararıdır. (KARAR METNİ İÇİN TIKLAYINIZ)

8. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında (geçen yıl), YÖK ve Maliye bakanlığındaki mevzuatsal düzenlemeler yoğun çalışmalara rağmen yetiştirilememiş ve bu nedenle materyal ücreti alınamamıştır. Böyle bir durumda uzaktan eğitim hizmeti veren birimler, ciddi maddi sıkıntıya girmişler buna rağmen elden gelen mali özveride bulunarak hizmetlerini sürdürmüşlerdir.

9. İstanbul Üniversitesi gibi her dersini mutlaka canlı ders şeklinde yapan, e- içerik geliştiren, gelişmiş ölçme değerlendirme sistemleri kullanan, tasarım ve prodüksiyon hizmetleri sunan kurumlar uzaktan eğitim maliyetlerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Unutulmamalıdır ki uzaktan eğitimi, açık öğretimden farklı ve cazip hale getiren uygulamalar bunlardır. Ayrıca uzaktan eğitim sisteminin örgün ve ikinci öğretimle rekabet edebilmesi de canlı dersler ve gelişmiş içerik zenginleştirme tekniklerinin kullanımı ile mümkündür.

10. İstanbul Üniversitesinin yüksek kalitede prodüksiyon hizmetleri gerçekleştirerek yaptığı yeni içerikler bu sene kullanıma sunulacaktır. Bu şekilde öğretimde kalite, kolaylaştırılmış öğretim, kalıcı bilgi düzeyini yükseltme gibi uzaktan eğitim hedeflerine daha kolay ulaşılacaktır. (YENİ İÇERİKLERİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

11. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ( bu sene ) bu materyal ücretleri alınamaz ise uzaktan eğitimdeki hizmetlerin devam etmesi mümkün değildir.

Prof. Dr. Alper Cihan
İstanbul Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

04/09/2012
17901 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00